Vítejte na stránkách Dobrá dědina z.s.

který spojuje lidi, kterým není lhostejné dědictví předků, péče o něj a předání dobré dědiny dalším generacím. Dědictví chápeme velmi široce -  přírodní, kulturní a duchovní dědictví, které by mělo být zachováno a rozvíjeno pro dobro společenství.
Jsme rádi, že obec Provodov - Šonov nám přispívá na nákup výtvarného materiálu, děkujeme.
Děkujeme za podporu Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Náchodě -Šonově, která činnost Dobré dědiny podporuje poskytováním prostor.
Dále bychom chtěli poděkovat Evropské Unii, díky programu ERASMUS+ projektu Evropské dobrovolnické služby může Dobrá dědina čerpat z pomoci dvou mladých slečen, které se k nám přijely učit, jak to chodí v takové malé neziskové organizaci, která slouží komunitě v oblasti vzdělávání.
Děkujeme též konkrétně Ise a Malgorzatě za jejich upřimnou snahu více se dovědět o naší kultuře a vstřícnost, se kterou předávají své zkušenosti.
 
Srdečně zveme na hlavní letní akci Klubu maminek KOPRETINA, která se letos uskuteční již po osmé v sobotu 25. května 2019 od 13:30 do 15:30 hodin. Zveme na POHÁDKOVOU CESTU  - start v Šonově pod Orelnou - na děti a rodiče čeká procházka po české louce, potkáte se na cestě se čmeláky, mouchou, včelou či chrobáky a dalšími hmyzími kamarády...Na konci cesty vás čeká odměna a pro rodiče zase výborné občerstvení a pro děti tvořivé dílny, malování na obličej, projížďka na koni a zpívání.
Za podporu při organizaci pohádkové cesty děkujeme těmto úžasným sponozorům: firmám PECE Náchod a.s., PRIMÁTOR a.s., Agentuře SAXANA, Autoslužby Chytrý, Autoslužby Vik, Orlické uzeniny s.r.o., ČEKY Náchod, advokátní kanceláři Votroubek
Autolakovna Pavlíček děkujeme!!!

Našimi hlavními projekty jsou:

Seminární dům Dorotin dvůr

Klub maminek KOPRETINA

"Předškolní klub" MRAVENIŠTĚ

Dobrá zahrada 

Najdete nás na adrese: Šonov 95, Provodov - Šonov